Bedrijven waar je energie van krijgt

Er zijn heel wat bedrijven in Zeeland die als stappen hebben gezet op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Samenwerkende organisaties zullen in 2017 een aantal goede voorbeelden actief in het zonnetje zetten omdat hun aanpak of inzet ook andere Zeeuwse bedrijven kan inspireren.

 

Zet je bedrijf in het zonnetje

We zien dat de toepassing van zonnepanelen in de woningbouw, en zeker bij particuliere woningeigenaren, in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Bij bedrijven blijft dit nog wat achter. Dit is goed te verklaren omdat de toepasbaarheid van zonnepanelen bij bedrijven iets meer maatwerk vraagt en het financiële plaatje er voor bedrijven iets anders uit kan zien dan voor particulieren. De mogelijkheden zijn er echter wel degelijk. De samenwerkende partijen stellen zich tot doel het Zeeuwse bedrijfsleven hier dit jaar uitvoerig over te informeren. Samen streven zij er naar om eind 2017 circa 10.000 extra zonnepanelen op bedrijfsdaken te plaatsen.